Podobnie jak w przypadku liczby pojedynczej rzeczownika, wyróżniamy formę nieokreśloną oraz określoną liczby mnogiej.

Liczba mnoga rzeczownika w formie nieokreślonej tworzona jest następująco:

en venn + er -> venner (przyjaciele)

A więc do formy nieokreślonej rzeczownika (l.poj.) dodajemy końcówkę -er.

Natomiast liczba mnoga w formie określonej tworzona jest według poniższego schematu:

en venn + ene -> vennene

Zatem do formy nieokreślonej rzeczownika (l.poj.) dodajemy końcówkę -ene.

Pamiętajmy, że rodzajniki en / ei / et nie występują w liczbie mnogiej.

W przypadku, gdy rzeczownik zakończony jest na -e, dodajemy końcówkę -r oraz -ne, np.:

et eple - epler - eplene (jabłka)

en kjole - kjoler - kjolene (sukienki)

Kiedy używamy formy nieokreślonej?

Przede wszystkim wtedy, gdy dodajemy nową informację, np.

Jeg har to venner som jobber i Norge. - Mam dwóch przyjaciół, którzy pracują w Norwegii.

Przekazujemy nieznany wcześniej fakt, dlatego też rzeczownik przyjaciele występuje w formie nieokreślonej - venner.

Kiedy używamy formy określonej?

Gdy osoba / przedmiot o którym mówimy, jest znana / y naszemu rozmówcy, np.

Vennene har bodd der i tre år. - (Ci) przyjaciele mieszkają tam od trzech lat.

Rzeczownik przyjaciele występuje tu w formie określonej - vennene - ponieważ teraz jedynie kontynuujemy wypowiedź o osobach, o których wspomnieliśmy już wcześniej.