Liczbę mnogą rzeczownika najczęściej tworzymy poprzez dodanie do niego końcówki -er w formie nieokreślonej lub -ene w formie określonej. Nie jest to oczywiście jedyny sposób. W tym poście przedstawię trzy grupy rzeczowników, które mniej, lub bardziej “wyłamują się” spod tej zasady :)

I. Rzeczowniki jednosylabowe, rodzaju nijakiego.

Do tej grupy rzeczowników nie dodajemy końcówki -er.

l.poj. forma nieokreśl., l.mn. forma określ., l.mn.
et hus (dom) hus husene
et bord (stół) bord bordene

II. Rzeczowniki kończące się na -er, rodzaju męskiego.

Do tej grupy rzeczowników dodajemy końcówkę -e (w formie nieokreślonej)
oraz -ne (w formie określonej)
.

l.poj. forma nieokreśl., l.mn. forma określ., l.mn.
en genser (sweter) gensere genserne
en fetter (kuzyn) fettere fetterne

III. Rzeczowniki oznaczające pokrewieństwo, rodzaju męskiego i żeńskiego.

Liczba mnoga tych rzeczowników tworzona jest w sposób nieregularny.

l.poj. forma nieokreśl., l.mn. forma określ., l.mn.
ei mor (matka) mødre mødrene
en far (ojciec) fedre fedrene
en bror (brat) brødre brødrene
ei søster (siostra) søstre søstrene
ei datter (córka) døtre døtrene
en mann (mąż) menn mennene
en onkel (wujek) onkler onklene
et barn (dziecko) barn barna