Przysłówki miejsca, jak sama nazwa wskazuje, określają miejsce zdarzenia lub kierunek ruchu. Większość z tych przysłówków występuje w formie statycznej i dynamicznej.

W języku norweskim znajdziemy więc takie przysłówki miejsca, które łączą się z czasownikami wyrażającymi stan spoczynku oraz takie, które idą w parze z czasownikami ruchu.

Hjem

Przysłówek hjem oznacza do domu, wyraża więc kierunek w stronę domu, np.:

Jeg kommer hjem etter klokka ti. - Wrócę do domu po godzinie 10.

Jeg skynder meg hjem. - Spieszę się do domu.

Skal jeg følge deg hjem? - Odprowadzić cię do domu?

Hjemme

Hjemme oznacza w domu, wyraża stan bycia w domu, np.:

Er du hjemme i kveld? - Będziesz dziś wieczorem w domu?

Vi slapper av hjemme. - Odpoczywamy w domu.

Jeg blir hjemme i dag, for jeg føler meg ikke så bra. - Zostanę dziś w domu, ponieważ nie czuję się najlepiej.

Typowe błędy

Sięgając po słówka hjem oraz hjemme, łatwo można popełnić błąd. Często bowiem chcemy intuicyjnie połączyć je z przyimkami, np.:

  • Jeg kommer til hjem etter klokka ti.  
  • Er du i hjemme i kveld?

Oba zdania są błędne, ponieważ przysłówki te nie łączę się z żadnymi przyimkami. Określenie hjem samo w sobie oznacza do domu, a hjemme w domu.

Dzisiejszy wpis zakończmy znanym powiedzeniem, z którym nie można się nie zgodzić 🙂

Borte bra, men hjemme best. - Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.