Dlaczego inteligentne? Ponieważ oferują specjalne funkcje:

Dodatkowe znaczenia

Dzięki znakowi = możemy przypisać dodatkowe znaczenia bądź synonimy dla wybranego słowa. Użycie tej funkcji ułatwia proces nauki, ponieważ aplikacja uzna odpowiedź za poprawną w przypadku podania tylko jednej z opcji.

Dodatkowe informacje

Użycie nawiasów pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji. Ta treść nie jest sprawdzana w trakcie nauki. W moich fiszkach bardzo często używam tej funkcji do notowania np. nieregularnych form czasowników.

Tak wygląda fiszka, która pokazuje dodatkowe informacje:

Wyróżnianie słów kluczowych

Otoczenie słowa gwiazdkami * pogrubia wyróżnioną część. Dzięki temu nasza uwaga może skupić się na najważniejszym elemencie.


A tak wygląda fiszka, w której wyróżniliśmy słowo:

Notatka

To pole pozwala na zapisanie przykładów użycia z danym słowem, jak również innych informacji, które są dla nas istotne.