Bergenstesten to egzamin państwowy, który sprawdza znajomość języka norweskiego na poziomie B2 i C1. Istnieje możliwość przystąpienia zarówno do egzaminu pisemnego - skriftlig test jak i ustnego - muntlig test. Egzaminy te odbywają się w różnych terminach. Bergenstesten jest organizowany trzy razy w ciągu roku w kilku ośrodkach w Norwegii. Egzamin można również napisać poza Norwegią, m.in. w ambasadach i konsulatach; dwa razy w roku.

Obecnie koszt egzaminu pisemnego to 2390NOK, a egzaminu ustnego 1030NOK.

Ja miałam takie szczęście, że w ubiegłym roku, kiedy przystępowałam do egzaminu, opłata została zredukowana o połowę (dzięki dofinansowaniu). Kto wie, może taka miła niespodzianka będzie pojawiać się częściej :)

Zapisy na egzamin odbywają się tylko poprzez stronę internetową:
https://webspeed.fu.no/scripts/cgiip.wsc/wwwhn/index2.htm


To ja przed egzaminem, trochę niewyspana, ale gotowa do boju :-)

Egzamin pisemny

Składa się on z dwóch części i obejmuje pięć różnych sekcji sprawdzających czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, tworzenie pisemnych wypowiedzi, znajomość norweskiej gramatyki oraz słownictwo.

Pierwsza część trwa dwie i pół godziny i obejmuje:

  • Leseforståelse - praca nad trzema różnymi tekstami; pytania do tekstów mają charakter otwarty oraz jednokrotnego wyboru; liczba pytań waha się od 28 do 32. Czas przewidziany na tą sekcję to jedna godzina.

  • Lytteforståelse - rozumienie ze słuchu; ta sekcja obejmuje 25 krótkich rozmów i wiadomości (powiadomień) do których należy wybrać właściwą odpowiedź z trzech podanych. Trudnością jest fakt, że każdą rozmowę czy wiadomość słyszymy tylko raz - tak więc skupienie jest tu niezwykle istotne.

  • Referat - w tej sekcji trzeba napisać streszczenie na podstawie odsłuchanej rozmowy / wywiadu, które powinno zawierać punkty wyszczególnione na arkuszu egzaminacyjnym. Nagranie odtwarzane jest dwa razy. Czas na napisanie streszczenia to 45 minut.

Po napisaniu pierwszej części następuje przerwa (ok. 20 - 30 min.)

Druga część trwa również dwie i pół godziny i obejmuje:

  • Grammatikk, ord og uttrykk - na tą sekcję składa się 30 zdań, które należy zmodyfikować. Ważna jest tu znajomość norweskiej gramatyki, synonimów oraz zwrotów i fraz. Czas przeznaczony na tranformację zdań to 30 minut.

  • Skriftlig produksjon - na koniec pozostało napisanie wypracowania (ok. 350 słów) na jeden z dwóch podanych tematów. Czas - dwie godziny.

I jesteśmy po egzaminie pisemnym - teraz tylko pozostało czekać na wyniki :-) Niestety musimy uzbroić się w cierpliwość - wyniki są publikowane dopiero po ok. 8 tygodniach.

Wyniki mogą być następujące: Bestått, Godt bestått lub Ikke bestått

Aby zdać Bergenstest każda z pięciu sekcji musi zostać oceniona jako Bestått - w takim przypadku nasza znajomość języka norweskiego kształtuje się na poziomie B2.
Jeśli trzy lub więcej sekcji z wszystkich pięciu zostało ocenione jako Godt bestått to końcowy wynik egzaminu zostaje również oceniony jako Godt bestått - nie oznacza to zatem, że wszystkie sprawności językowe zostały ocenione na poziomie C1, lecz jedynie ich część.

Każda osoba, która zdała egzamin, otrzymuje certyfikat drogą pocztową. Ja nie czekałam na niego długo - już tydzień po otrzymaniu wyników na stronie internetowej mogłam cieszyć się certyfikatem :-)

Egzamin ustny

Składa się z trzech części:

  • Beskrivelse - opisujemy kilka obrazków powiązanych z wcześniej wybranym przez nas tematem (np. środowisko, media, imigracja a integracja).

  • Mening - kandydat wyraża oraz uzasadnia swoje zdanie na temat określonego stwierdzenia.

  • Samtale - w tej części kandydat prowadzi rozmowę z egzaminatorem, który może zadać pytania powiązane z częścią drugą.

Egzamin ustny trwa około 15 - 20 minut. Zdający może uzyskać ocenę opisową Bestått (B2) lub Godt bestått (C1). Wyniki są znane po dwóch tygodniach.

Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć na stronie folkeuniversitetet.no