Dziś kilka słów na temat platformy e-learningowej z której korzystam na zajęciach. Aplikacja ta w pewnym stopniu przypomina Power point, jednak jest ona zbudowana na innej koncepcji. Aplikacja jest przeglądarkowa, to znaczy, że nie trzeba jej instalować. Jej ogromną zaletą jest możliwość tworzenia interaktywnych slajdów - zarówno uczeń jak i nauczyciel mogą budować wypowiedzi pisemne oraz zaznaczać wybrane elementy - obie strony pracują w tej samej przestrzeni, a zatem widzą na bieżąco swoje działania.

Dzięki platformie uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, dzięki czemu nie tylko jest w stanie lepiej przyswoić materiał, ale same zajęcia nabierają nowego charakteru - stają się żywe, dynamiczne i ciekawe :-)