Ze skrótami spotykamy się na co dzień. Są one obecne w różnych artykułach, formularzach, podaniach, a nawet w przepisach kulinarnych. Ich znajomość pozwala na pełne zrozumienie treści, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy chcemy np. poprawnie wypełnić formularz lub rzeczowo odpowiedzieć na e-mail.


Do najpopularniejszych norweskich skrótów należą:

skrót rozwinięcie i znaczenie
avd. avdeling (oddział, wydział)
bl.a. blant annet (między innymi)
ca. cirka (około)
dvs. det vil si (to znaczy)
el. eller (albo, lub)
eg. egentlig (właściwy, faktyczny)
f.eks. for eksempel (na przykład)
f.o.m. fra og med (włącznie od)
istf. i stedet for (zamiast)
jf. jamfør (porównaj, patrz) / Kto często korzysta ze słowników, ten na pewno nieraz spotkał się z tym skrótem 🙂
kl. klokka (godziny, godzinie) np. Bussen går kl. 10:00 Autobus odjeżdża o godzinie 10:00.
km kilometer (kilometr)
kvm kvadratmeter (metr kwadratowy)
m.a.o. med andre ord (innymi słowy, inaczej mówiąc)
md. / mnd. måned(er) (miesiąc, miesiące)
min minutt (minuta)
m.m. med mer (i inne)
mvh. med vennlig hilsen (łączę wyrazy szacunku, łączę pozdrowienia)
ndf. nedenfor (poniżej)
NB notabene (notabene)
osv. og så videre (i tak dalej)
ovf. ovenfor (powyżej)
pga. på grunn av (z powodu)
spm. spørsmål (pytanie)
ss spiseskje (łyżka stołowa)
stk. stykke (sztuka, kawałek)
s.u. svar utbes (proszę o odpowiedź)
str. størrelse (rozmiar)
t time (godzina)
t.o.m. til og med (do włącznie)
ts teskje (łyżeczka)
vha. ved hjelp av (za pomocą)

Przepisy kulinarne są pełne skrótów, a oto jeden z przykładów:

Na koniec dodajmy jeszcze sformułowanie, dzięki któremu można łatwo wyjaśnić komuś znaczenie danego skrótu, np.:

ca. er en forkortelse for cirka, co znaczy: ca. jest skrótem od cirka