Dzisiejszy wpis poświęcony jest pytaniom rozpoczynającym się od słowa "Czy". Stawiając tego typu pytania w języku norweskim musimy pamiętać, aby czasownik pojawił się na pierwszym miejscu.
Zatem pytanie: Czy mieszkasz w Norwegii? będzie brzmiało: Bor du i Norge?

Na takie pytania możemy odpowiedzieć: Ja - Tak / Nei - Nie, lub użyć "odpowiedzi krótkiej" choć ta, w porównaniu do Ja oraz Nei taka krótka już nie jest :)

W języku norweskim występują cztery główne rodzaje odpowiedzi krótkich.

1. Odpowiedź z czasownikiem er
Er du sulten? - Czy jesteś głodny?

Ja, det er jeg. - Tak, jestem.
Nei, det er jeg ikke. - Nie, nie jestem. 

Słowo ikke znajduje się zawsze na końcu odpowiedzi krótkiej.

2. Odpowiedź z czasownikiem har
Har du søsken? - Czy masz rodzeństwo?

Ja, det har jeg. - Tak, mam.
Nei, det har jeg ikke. - Nie, nie mam.
3. Odpowiedź z czasownikiem modalnym: kan, vil, , skal, bør
Vil du reise dit? - Czy chcesz tam pojechać?

Ja, det vil jeg. - Tak, chcę.
Nei, det vil jeg ikke - Nie, nie chcę.
4. Odpowiedź z czasownikiem gjør
Jobber du nå? - Czy pracujesz teraz?

Ja, det gjør jeg. - Tak, pracuję.
Nei, det gjør jeg ikke. - Nie, nie pracuję.

W przeciwieństwie do wcześniejszych odpowiedzi krótkich, w tej nie pojawia się czasownik użyty w pytaniu; jest on zastępowany przez gjør.